listado de entidades alumni

ENTIDADES ALUMNI UNIVERSITARIAS

CASTILLA Y LEÓN
- Alumni Universidad de Salamanca
- Asociación de Antiguos Alumnos. Universidad de Valladolid

CATALUNYA
- UAB Universitat Autònoma de Barcelona
- Alumni UB Universitat de Barcelona
- Agrupación de Antiguos Alumnos. Abat Oliva CEU*
- Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos. UIC Barcelona
- Alumni UdL. Universitat de Lleida
- Alumni. Universitat Oberta de Catalunya
- UPC Alumni Universitat Politécnica de Catalunya
- Alumni UPF Universitat Pompeu Fabra
- Universitat Ramón Llull
- Alumni URV (Universitat Rovira i Virgili-Tarragona)
- Alumni IDEC-UPF. Universitat Pompeu Fabra*
- Alumni IESE Business School. Barcelona*
- ESADE Alumni (URL). Barcelona*
- AIQS (URL)*
- La Salle Alumni (URL)*
- Institut Borja de Bioètica (URL)*
- ESDI Alumni (URL)*
- IU de Salut Mental Vidal i Barraquer (URL)*
- IU Observatori de L'Ebre (URL)*
- Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (URL)*
- Facultat d'Educació Social i Treball Social - Pere Tarrés (URL)*
- Alumni TecnoCampus. Mataró-Maresme
- Alumni Universitat de Vic (UVic)

COMUNIDAD VALENCIANA
- Agrupación de Antiguos Alumnos. CEU Cardenal Herrera*
- Asociación de Antiguos Alumnos. UPV
- Alumni UPV. Universidad Politécnica de Valencia

MADRID
- Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid
- Agrupación de Antiguos Alumnos. CEU Universidad San Pablo
- Alumni ETSII-UPM Universidad Politécnica de Madrid
- Comillas Alumni. Universidad Pontificia Comillas
- Asociacion Nacional de Ingenieros del ICAI. Universidad Pontificia Comillas
- Alumni Villanueva. Universidad Complutense de Madrid
- Alumni ISEM Fashion Business School*
- Alumni IESE Business School. Madrid*

NAVARRA
- Alumni Universidad de Navarra
- Asociación de Amigos. Universidad de Navarra*
- Alumni Belagua*
- Alumni Mendaur*

PAÍS VASCO
- Asociación de Antiguos Alumnos de Mondragon Unibertsitatea, Mukide
- Deusto Business. Alumni La Comercial. Universidad de Deusto
- Deusto Alumni. Universidad de Deusto*
- EHU Alumni. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

CHILE
- Alumni-Universidad de los Andes (Santiago de Chile)

COLOMBIA
- Alumni Sabana-Universidad de la Sabana
- Alumni INALDE Business School

EL SALVADOR
- Colegio de Altos Estudios Estrategicos (San Salvador)

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
- Alumni IESE Business School. New York*

MEXICO
- Alumni-UP (Universidad Panamericana)
- IPADE Alumni

PERÚ
- Alumni Universidad de Piura

POLONIA
- Alumni NCU-Nicolaus Copernicus University (Torun)

PORTUGAL
- Alumni IPP-Instituto Politécnico do Porto

ENTIDADES ALUMNI DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
- Fomento Alumni
- Alumni Tajamar
- Alumni St. Andrew's Scots School (Argentina)

ENTIDADES ALUMNI DE EMPRESAS Y DE INSTITUCIONES
- Asociación de Becarios de la Fundación Barrié

*Entidades Alumni pertenecientes a una misma universidad, que es la que abona la cuota anual de socio. De acuerdo con los estatutos, en las asambleas, estas Entidades Alumni tienen voz pero no voto.